INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – BENU E-LEARNING (dále také jako „Informace“)


Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů uživatelů e-learningového Portálu MYEDU (dále jen „Portál“) provozovaném společností BENU Česká republika s.r.o., IČO: 496 21 173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 318084, jako Správcem osobních údajů (dále i jen „BENU“ nebo „Správce“). Další informace o zpracování osobních údajů v BENU jsou uvedeny na webových stránkách https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

BENU zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“ ).

Kontaktní údaje:

Ohledně jakýchkoliv dotazů týkajících se osobních údajů a při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte na: 
dpo@benu.cz nebo na adrese sídla BENU: BENU Česká republika s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200. Obracet se také můžete na infolinku BENU, konkrétně na telefonním čísle: 212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00) nebo na info@benu.cz.


 1. Zpracování osobních údajů uživatelů Portálu zadávaných při registraci a zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním Portálu a jeho služeb

  Portál, který poskytuje bezpečný systém pro objednání a absolvování kurzů, je možné využívat pouze na základě předchozí registrace, resp. založení uživatelského účtu.

Účely zpracování (souhrn):

 1. registrace a založení uživatelského účtu
 2. využívání služeb Portálu
 3. objednávka kurzu
 4. plnění právních povinností
 5. hodnocení úspěšnosti Portálu a zkvalitňování služeb
 6. hodnocení zaměstnanců BENU a plnění pracovně právních povinností

Základním účelem pro zpracování osobních údajů uživatele při registraci je především založení uživatelského účtu, který umožňuje plné využití služeb Portálu (viz. Všeobecné podmínky pro užití služby BENU E-learning) zejména přístup k jednotlivým kurzům včetně možnosti objednat a absolvovat kurz na Portále.
Osobní údaje uživatele zadané při registraci zpracováváme za účelem využívání služeb Portálu a jednání o smlouvě tj. konkrétně za účelem přijetí a zpracování objednávky konkrétního kurzu (uzavření dílčí smlouvy). Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.
Poskytnutí těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení není možné Vás zaregistrovat a využívat služeb Portálu.
Dále můžeme osobní údaje zpracovávat za účelem plnění právních povinností dle daňových a účetních předpisů a dále také na základě oprávněného zájmu v případě vzniku sporů.
V případě potřeby si za účelem hodnocení úspěšnosti Portálu a zkvalitňování poskytovaných služeb můžeme vytvářet anonymní statistiky (bez použití jakýchkoliv osobních údajů), např. o celkovém počtu účastníků, absolvovaných kurzů, úspěšnosti testů apod. U zaměstnanců BENU pak můžeme z pozice zaměstnavatele zpracovávat osobní údaje uživatelů – zaměstnanců BENU z Portálu (včetně typu, počtu absolvovaných kurzů a úspěšnosti při testech) pro účely hodnocení zaměstnance BENU a plnění jeho pracovně-právních povinností či vytváření interních statistik, přehledů a podobných dokumentů; obdobné platí pro zaměstnance dalších společností ve skupině PHOENIX.
Osobní údaje můžeme předávat také České lékárnické komoře (ČLnK) za účelem doložení Vaší účasti v akreditovaném kurzu v rámci přidělení bodů do celoživotního vzdělávání ČLnK a vydání certifikátu podle Řádů ČLnK.
U zaměstnanců BENU zpracováváme osobní údaje z titulu plnění povinností vyplývající z pracovní smlouvy a pracovně-právních předpisů. U zaměstnance franchisingového partnera BENU a zaměstnance lékárny zapojené do virtuální sítě PharmaPoint může BENU na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz čl. 2 bod c) a d) níže) zpracovávat osobní údaje za účelem ověření trvání pracovně právního vztahu k franchisingovému partnerovi BENU nebo k lékárně zapojené do virtuální sítě PharmaPoint (dále i jen „lékárna PP“).


 1. Rozsah osobních údajů a doba zpracování

  Rozsah osobních údajů, které za účelem zajištění služeb Portálu zpracováváme, a doba jejich zpracování závisí na typu uživatele:

  a) uživatel – osoba z řad odborné lékárenské veřejnosti (jiné osoby, než osoby uvedené pod body b) až d) níže)

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo ČLnK, adresa (ulice, č.p/ev., město, PSČ), osobní e-mail, telefonní číslo, pracovní pozice, lékárenský řetězec, název lékárny, adresu lékárny (ulice, č.p./ev., město, PSČ), e-mail lékárny, adresa IP,  informace o absolvovaném kurzu, včetně úspěšnosti. Tento údaj zpracováváme za účelem možného přidělení odpovídajícího bodového ohodnocení za příslušný jednotlivý akreditovaný kurz.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od posledního přihlášení uživatele. V případě, že účet aktivně nevyužíváte, dojde v následujícím roce po uplynutí 3 let k výmazu osobních údajů a uživatelského účtu.

  b) uživatel – zaměstnanec BENU (včetně praktikantů – osob na stáži či praxi u BENU) a dalších společností skupiny PHOENIX v ČR (dále i jen „ skupina PHOENIX“)

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno a heslo, jméno, příjmení, titul, číslo ČLnK, nákladové středisko, e-mail, osobní číslo zaměstnance, název a kód pracovní pozice, profese/pracovní místo – kód, informace o pracovním poměru, informace o zaměstnavateli, vedoucím zaměstnanci včetně osobního čísla, adresa IP, informace o absolvovaném kurzu, včetně úspěšnosti.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle však 3 roky od ukončení pracovního poměru ve společnosti ve skupině PHOENIX nebo stáže nebo praxe u BENU. Po uplynutí této doby dojde v následujícím roce k výmazu osobních údajů a uživatelského účtu.

  c) uživatel – zaměstnanec franchisingového partnera BENU

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, státní příslušnost, číslo ČLnK, adresa (ulice, č.p./č.ev., město, PSČ), osobní e-mail, telefonní číslo, pracovní pozice, název lékárny, číslo nákladového střediska lékárny, adresa lékárny (ulice č.p./č.ev., město, PSČ), e-mail lékárny, telefonní číslo lékárny, osobní číslo Mediox, adresa IP, informace o absolvovaném kurzu, včetně úspěšnosti.
  Datum narození je vyžadováno z důvodu evidence a řádné identifikace zaměstnanců franchisingového partnera BENU v interním systému BENU.
  Při registraci uděluje zaměstnanec franchisingového partnera BENU souhlas s tím, aby BENU mohlo pro účely ověření, zda je uživatel skutečně zaměstnancem franchisingového partnera BENU, využívat jeho osobní údaje jako zaměstnance (tj. titul, jméno, příjmení, číslo a název nákladového střediska, osobní číslo) přímo ze systému Mediox franchisingového partnera.
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od ukončení pracovního poměru u franchisingového partnera BENU nebo 3 roky od ukončení účasti franchisingového partnera BENU (zaměstnavatele uživatele) ve franchisingovém konceptu BENU nebo po dobu platnosti souhlasu se zpracování osobních údajů uvedených výše, podle toho který z těchto okamžiků nastane dříve. V roce následujícím po ukončení zpracování, dojde k výmazu osobních údajů (včetně vymazání uživatelského účtu na Portálu).

  d) uživatel – zaměstnanec lékárny zapojené do virtuální sítě PharmaPoint

  Při registraci vyžadujeme a při využívání služeb Portálu zpracováváme následující údaje: uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo ČLnK, adresa (ulice, č.p./č.ev., město, PSČ), osobní e-mail, telefonní číslo, pracovní pozice, název lékárny, adresa lékárny (ulice č.p./č.ev., město, PSČ), e-mail lékárny, adresa IP, informace o absolvovaném kurzu, včetně úspěšnosti.
  Datum narození je vyžadováno z důvodu řádné identifikace zaměstnanců lékárny PP za účelem ověření trvání jejich pracovního poměru k lékárně PP. Při registraci uděluje zaměstnanec lékárny PP společnosti BENU souhlas s tím, aby BENU mohlo pro účely ověření, zda je uživatel skutečně zaměstnancem lékárny PP, využívat jeho osobní údaje jako zaměstnance lékárny PP (tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, název lékárny).
  Osobní údaje zpracováváme po dobu užívání uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od ukončení pracovního poměru u lékárny PP nebo 3 roky od ukončení účasti lékárny PP (zaměstnavatele uživatele) ve virtuální síti PharmaPoint nebo po dobu platnosti souhlasu se zpracování osobních údajů uvedených výše, podle toho který z těchto okamžiků nastane dříve. V roce následujícím po ukončení zpracování, dojde k výmazu osobních údajů (včetně vymazání uživatelského účtu na Portálu).

 1. Cookies

  Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívá BENU tzv. soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů a také ke správné funkčnosti internetových stránek.

V rámci našich internetových stránek jsou používány technické (funkční) cookies a cookies, sloužící k zapamatování uživatelského jména . Při první návštěvě naších internetových stránek jste na jejich použití upozorněni. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší stránky. Bez těchto souborů by naše internetové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory používají vždy bez ohledu na volbu uživatele/návštěvníka internetové stránky (k jejich používání není třeba informovaného souhlasu). Můžete je zakázat nastavením ve Vašem webovém prohlížeči (viz níže). Pokud je však zakážete, může se stát, že některé části stránky nebudou fungovat (nebudete moci využít naše služby).

Máte-li k používání cookies dotazy kontaktujte Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@benu.cz

Nastavení v rámci prohlížeče

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Změnu nastavení můžete provést kdykoliv budete chtít.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Portál používá dva druhy cookies:

  • Hlavním používaným druhem cookie (technická cookie) je soubor relace (MoodleSession). Tento druh cookie je třeba povolit v prohlížeči, neboť zajišťuje kontinuitu Vaší práce v systému a udržuje informace o Vašem přihlášení. Při odhlášení nebo ukončení prohlížeče je tento druh cookie odstraněn jak z prohlížeče, tak ze serveru. Bez použití těchto cookies není možné Portál z technického hlediska používat.
  • Další druh cookie usnadňuje uživateli práci (tzv. MoodLeid). Slouží k zapamatování uživatelského jména v prohlížeči. Tzn. při návratu na stránky Portálu bude pole s uživatelským jménem na stránce přihlášení samo automaticky vyplněno. Tento druh cookie je možné zakázat. Při každém přihlášení je však nutné zadat uživatelské jméno.

 1. Zpracovatelé a další příjemci osobních údajů

  BENU může osobní údaje Uživatelů předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům. Aktuální výčet zpracovatelů je následující:


  • PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200, IČO:45359326 – vedení personální agendy
  • PC HELP, a.s., se sídlem Třebíč, Samešova 1144, Nové Dvory, PSČ: 674 01, IČO: 60748516 – zpracovatel (poskytovatel Portálu) (dále jen „PC HELP, a.s.“)
  • Apatyka servis s.r.o., se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 48027821 – zpracovatel (poskytovatel lékárenského systému MEDIOX)

Seznam všech zpracovatelů v rámci BENU je uveden ZDE. Dalšími zpracovateli či příjemci osobních údajů mohou být také další poskytovatelé IT služeb, služeb v souvislosti s vývojem Portálu či lékárenských systémů používaných BENU, poskytovatelé služeb v oblasti auditu, daňového a právního poradenství, ČLnK či orgány veřejné moci na základě právních předpisů.


 1. Práva subjektu osobních údajů – uživatelů

  Pro případ, že bude Uživatel Portálu chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů: DPO@benu.cz.


  Uživatel má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.
  Uživatel dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu 
  vzdelavani@benu.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
  Uživatel má dále právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (
  www.uoou.cz).


  Uživatel si je vědom toho, že BENU může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu shora uvedeným příjemcům. Uživatel poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.

 1. Zabezpečení

  Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Portál je poskytován společností PC HELP, a.s., na pronajatém serveru poskytovatele infrastruktury společnosti
  Vývoj e-shopu s.r.o., IČO: 26058774, se sídlem Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá BENU šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.

 1. Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů ve skupině PHOENIX

  Podrobný postup pro hlášení porušení zabezpečení osobních údajů je uveden ZDE.

  Správce je oprávněn tyto informace aktualizovat a měnit. Poslední aktualizace proběhla dne 2.5.2023